Intro to VR Development Course Intro

Brief introduction into the course and its contents.

Comments

 Avatar
- 2 years ago
En aquest primer capitol del curs, ens explica una breu informació del que farem, quins programes ens tenim que instalar, treballs, i etc... Ens explica les diferents fases que tenim en el curs, començant per la explicacio dels programes que utilitzarem, ens explica el que podrem crear. El segon modul que ens informa, es sobre el desarollo dels jocs que farem, que es el joc, el diseny i el process en fer el joc. El penultim modul, es el marc Unreal engine, on basicament ens explica el que farem i que podem fer amb el programa. I el ultim projecte, es tractara de que nosaltres poguem veure i funcionar el nostgre joc creat despres de tots el diferents processos que hem anat fent al llarg del curs amb les ulleres virtuals. En conclusio, el primer capitol del curs es un breu tutorial del que farem, treballarem i del que aconseguirem fer amb tot els diferents processos i moduls que farem.

Authentication required
You must log in to post a comment.
Log in